BHP i zapotrzebowanie w miejscu pracy

Jak ważna jest znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy dowiadujemy się często dopiero, kiedy ulegniemy wypadkowi podczas prac wykonywanych w ramach zatrudnienia lub kiedy uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia nam dalszą kontynuację pracy zarobkowej. To, ze musimy takie szkolenie przejść to jedno, ale to, że musimy zrozumieć zasady panujące podczas wykonywania pracy to drugie. […]

Bezpieczeństwo w pracy najważniejsze

W Polsce mieszka obecnie prawie 38 milionów ludzi. Ponad połowa z nich pracuje. Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego codziennie w zakładach pracy zdarza się ponad 100 wypadków. Prawdopodobnie można byłoby nim zapobiec, gdyby tylko pracownicy stosowali się do regulaminu lub pilnowali podstawowych zasad bhp. Na szczęście bardzo rzadko zdarzają się wypadki śmiertelne, jednak wykluczenie z […]