Na czym polegają badania termowizyjne? Czym różni się termowizja maszyn od budynków?


Termowizja to szybko rozwijająca się dziedzina badań, która może zrewolucjonizować sposób wykrywania i diagnozowania niektórych problemów. Technologia termowizyjna wykorzystuje promieniowanie podczerwone emitowane przez obiekt w celu uzyskania obrazów z danymi dotyczącymi temperatury, co pozwala badaczom dokładnie zmierzyć zmiany temperatury obiektu, które mogą wskazywać na różne problemy, a u ludzi na problemy zdrowotne.

Badania termowizyjne polegają na wykorzystaniu specjalistycznych kamer, które są w stanie wykryć i zarejestrować promieniowanie podczerwone (ciepło) obiektów, ludzi lub zwierząt. Technologia termowizyjna jest wykorzystywana w wielu dziedzinach, takich jak pożarnictwo, geodezja budowlana oraz akcje poszukiwawcze i ratownicze. Może być stosowana do wykrywania gorących punktów spowodowanych przez pożary, które w innym przypadku byłyby niewykrywalne ze względu na dym zasłaniający normalne widzenie. Termowizja jest wykorzystywana też do obserwacji dzikich zwierząt. Potencjalne zastosowania tego typu badań są praktycznie nieograniczone.

Badania termowizyjne budynków są przydatnym narzędziem do kontroli budynków, ponieważ pozwalają one wykryć zmiany temperatury, które mogą wskazywać na potencjalny problem. Obrazowanie termiczne polega na pomiarze promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty i powierzchnie w celu stworzenia obrazu ich właściwości termicznych. Obrazy termowizyjne wyraźnie pokazują różnice między ciepłymi i zimnymi obszarami, które mogą sugerować problemy z izolacją lub inne, takie jak uszkodzenia spowodowane wodą za ścianami lub dachami, plagi szkodników, wilgoć gromadząca się w szczelinach itp.

Badania termowizyjne maszyn to nieinwazyjna technika diagnostyczna, która wykorzystuje promieniowanie podczerwone do pomiaru temperatury maszyn i innych obiektów. Metoda ta może być wykorzystywana do wykrywania usterek, przegrzewających się elementów, słabych punktów w izolacji lub systemach chłodzenia, a także do monitorowania efektywności energetycznej i wydajności maszyny. Zapewnia ona technikom skuteczny sposób szybkiego diagnozowania problemów bez konieczności fizycznego dostępu do wnętrza przemysłowego urządzenia. Testy termowizyjne są również bardzo dokładne dzięki możliwości wychwycenia subtelnych zmian temperatury, które mogą wskazywać na potencjalne problemy z działaniem maszyny, zanim staną się one poważnymi awariami lub zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

Badania kamerą termowizyjną: https://term-os.pl/